Presentatie Support:
strategie, inhoud
tekst, beeld, coaching

Inspiratiesessie adviseurs rioolwaterzuiveringstechniek: presentatie nieuw modulair concept

• Presentatie op themadag voor waterzuiveringsexperts
• Gezamenlijke presentatie door opdrachtgever én opdrachtnemer
   nieuwe concept
• Start: intake-gesprek met contactpersoon, briefing o.a. via samen
   bespreken van eerder  door ons gemaakte presentaties over zuivering
• Turn-key: uitwerking vorm en inhoud gehele presentatie
• Gebruik: op themadag met specialisten
• Opdrachtgever: Tauw bv (namens WZA en WBL)  

Opkomende specialisatie
goed onder de aandacht brengen bij potentiële klanten

• Ontwikkeling eerste voorlichtingspresentatie Hoogspanning
• Start: intake-gesprek met team, een eigen oude slideshow
• Turn-key: uitwerking vorm en inhoud gehele presentatie, mede op basis info interne slideshow
• Gebruik: bij verkoop- en introductiegesprekken
• Opdrachtgever: afdeling communicatie van Croonwolter&dros

Recharge Earth: 1ste life symposium na 1,5 jaar! We maakten 2 speeches.

September 2021 -  Ook en de coronatijd hebben we een 20-tal presentaties mogen maken, maar dit was voor het eerst weer voor een life-congres. Over de Energitransitie. Voor TenneT, Enexis en vaste relatie Croonwolter&dros. Met 4 sprekers ontwikkelden we twee verhaalconcepten die we nader uitwerkten in de presentatiestijl van het 2-daagse symposium.

Feedback-presentatie
proefproject TenneT

April 2021 - Een langlopend uitvoeringstraject bij TenneT liep bij de eerste proeffase tegen een aantal dure en tijdrovende problemen op. Croonwolter&dros wilde haar feedback op die proeffase delen en werkte tegelijk een slim oplossingsplan uit. Wij luisterden naar de inhoud daarvan en werkten dat betoog om tot een heldere presentatie voor het team. De inhoud kwam prima over en ... TenneT ging in op het voorstel!

Aandeelhouders bijpraten over groeiscenario's

Maart 2021 - Een paar keer per jaar werken we de slides uit voor de aandeelhoudersvergadering voor VanWonen sinds oprichting van VanWonen. De - inmiddels internationale - vergadering weet zich serieus genomen, de boodschap komt helder over en het geheel wordt altijd zorgvuldig voorbereid: dat wordt zeer gewaardeerd en vergroot het vertrouwen in het management.

Presentatiesjablonen voor plan- en tenderpresentaties

Maart 2021 - Regelmatig moet bij een tender of aanbesteding  ook een presentatie van het Plan van Aanpak gegeven worden. Wij zorgen dan dat de Look & Feel van de stukken terugkomt in de presentatie, door een sjabloon met de gebruikte visuals op te zetten. Daarna zijn er 2 opties: of de tendermanager vult de overige slides, of wij maken het geheel af. Soms volgen er ook oefensessies met de betrokkenen waarbij wij de sprekers coachen.

'Kies opleiding in de Techniek':  inzicht geven, overtuigen, inspireren

Werving leerlingen 

• Ontwikkeling voorlichtingspresentatie schoolkeuze
• 'Kies voor Techniek', bedoeld voor jongeren en hun ouders
• Turn-key: uitwerking vorm en inhoud gehele presentatie
• Gebruik: bij schoolbezoek + beurzen voor studiekeuze
• Opdrachtgever: recruitment-afdeling Croonwolter&dros

| Archief 2015 - 2020 |

Workshop 'Beter solliciteren':  werving HBO-studenten IT

• Uitwerken en mee-ontwikkelen workshop
• HBO-studenten bekend maken met sollicitatie-proces: do's & don'ts
• HBO-studenten bekend maken met je bedrijf: naamsbekendheid
• Turn-key uitwerking van vorm en inhoud presentatie
• Gebruik: voorlichting en promotie op Hoge Scholen
• Opdrachtgever: recruitment-afdeling Croonwolter&dros

Aandeelhouders informeren, vertrouwen geven, inspireren

• Sinds 2017 2x per jaar maken van een aandeelhouders-presentatie
• Voorbereiding: directie levert basisideeën en info aan, wij werken het uit
• Toevoegen: nieuwe visuals en infografics
• Heldere financiële en markt-informatie (in afbeelding weggelaten)
• Opdrachtgever: middelgrote ontwikkelaar 'VanWonen', Zwolle

Basispresentatie Drive & Control, ter promotie, Bosch Rexroth

• Uitwerken eigentijdse presentatie: product als 'dienstverlening'
• Geen bullets maar aantrekkelijke visuals
• Modulair te gebruiken
• Gebruik: bij alle mogelijke bedrijfsintroducties
• Opdrachtgever: Bosch Rexroth

Uit de eerste Roadshow voor de Sprinkler Unit binnen Strukton. Doel: de kennis over die afdeling binnen Strukton zelf vergroten. Ook de fotografie werd door ons gedaan.

Gespecialiseerde afdeling
intern promoten: roadshow

• Update van eerder door ons gemaakte presentatie
• Inzet: roadtour langs afdelingen eigen bedrijf en goede prospects
• Maken nieuwe visuals en infografics + goede verhaallijn
• Uitbreiding van verschillende inhoudelijke modules n.a.v. intake
• Opdrachtgever: Sprinkler-afdeling van Strukton

Planconcept overtuigend presenteren: bij tender KLM,
meerjarig onderhoud

• Restyling van concept-tenderpresentatie naar professioneel niveau
• Naast indiening stukken KLM overtuigen via bevlogen presentatie
• Visuals, infografics en opmaak
• Opdrachtgever: Croonwolter&dros

 

Modulaire basispresentatie:  eindelijk presenteren met professionele look & feel

• Ontwikkeling presentatie over aanpak bedrijfshuisvesting
• Turn-key: uitwerking vorm en inhoud gehele presentatie
• Modulaire opzet: voor allerhande gebruikssituaties
• Doe-het-zelf toolkit: icoontjes en tools voor maatwerk projectbeschrijving
• Opdrachtgever: Ooms Makelaardij
   

Beurspresentatie Marine & Offshore

• Uitwerken en mee-ontwikkelen beurspresentatie
• Kan stand-alone draaien in achtergrond
• Kan eveneens gebruikt worden als gewone presentatie
• Engelstalig: voor gebruik in NewYork en Hamburg
• Opdrachtgever: Croonwolter&dros
   
   

Identiteit bedrijf uitwerken:
m.b.v. heldere beelden

• Team inspireren door gehouden meetings over eigen indentiteit 
   per sessie samen te vatten in visuals en grafics
• Die visuals vormen per keer stepping stone voor nieuwe meeting
• Werkt zeer moiverend, stimuleert creatief vermogen groep
• Gebruik: eerst intern delen, later ook extern richting gemeenten etc.
• Opdrachtgever: Wilma Wonen

Congres-speech: lessons learned wijkontwikkeling delen

• Uitwerking verslag/verhaal van ontwikkelingen periode 2003 -2019
• Lessons learned: be-accentueren ter inspiratie van derden
• Motivatie intern: ook gehouden voor interne stakeholders
• Wij-gevoel en succes delen: zichtbaar maken resultaten (ervoor - erna)
• Gekrachtig relatie en samenwerking 
• Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij De Laares, Enschede

'Alphen Digitaal': gemeentemedewerkers meekrijgen in nieuw beleid

Nota gevisualiseerd

• Uitdragen nota nieuw beleid: naar alle keyspelers gemeente Alphen
• Start: intake-gesprek met projecleider
• Turn-key: uitwerking vorm en inhoud gehele presentatie
• Gebruik: bij lunchmeeting en interne vergaderingen
• Opdrachtgever: Gemeente Alphen

Cyber Security: bewust maken risico's bedrijfsleven & promotie CS2-oplossingen

• Uitwerken en mee-ontwikkelen verhaallijn
• Grafics en visualisatie gevaren en bedreigingen
• Turn-key: uitwerking vorm en inhoud presentatie
• Gebruik: promotie en voorlichting CS2-concept
• Opdrachtgever: CS2, zelfstandig onderdeel Croonwolter&dros

New business ideeën vroegtijdig verbeelden: team inspireren en meenemen

Alle neuzen zelfde kant uit

• Mee-ontwikkelen en verwoorden / verbeelden nieuw bedrijfsconcept
• Visie in vroeg stadium concretiseren in inspirerende verhaallijn
• Tool voor directie: neuzen zelfde kant op krijgen, inspireren
• Start: intern uitdragen nieuwe ideeën
• Stap twee: extern de aandacht trekken voor innovaties
• Turn-key: uitwerking vorm en inhoud gehele presentatie
• Opdrachtgever: AM ontwikkeling

Introductie nieuw zorgconcept:  'zorgdomotica' in de spotlights

• Uitwerken en mee-ontwikkelen promotie-story
• Ook als boekje uitgewerkt: presentatie + boekje gelijke vorm en inhoud
• Turn-key: uitwerking vorm en inhoud presentatie
• Gebruik: tenders, meetings met prospects, klantbezoeken
• Opdrachtgever: Care Connect, powerd by Croonwolter&dros

Gemeentes en overige stakeholders over streep trekken: slim laadpaal-concept voor E-bussen

• Ontwikkeling product- en aanpak-presentatie laadpaalconcept bussen
• Start: intake-gesprek met team
• Turn-key: uitwerking vorm en inhoud gehele presentatie
• Gebruik: bij geinteresseerde gemeentes voorsprong kenbaar maken,
   bij tenders partijen overtuigen van voordelen concept
• Opdrachtgever: Croonwolter&dros

Nieuwe-Medewerkers-Dag:
directie verwelkomt nieuwkomers professioneel

• Uitwerken en mee-ontwikkelen speech
• Turn-key: uitwerking vorm en inhoud presentatie
• Gebruik: intro-dag nieuwe medewerkers, herhaald gebruik
• Opdrachtgever: Croonwolter&dros

UWV: landelijk 1x per jaar samen beleid bespreken, wij-gevoel

• Ontwikkeling presentatie landelijke bijeenkomsten UWV-financials
• Wat is er gebeurd, waar gaan we naar toe, waarom zo!
• Neuzen dezelfde kant uit, wij-gevoel versterken, iedereen goed informeren
• Supervisie spreker na afloop
• Meerdere jaren achtereen gedaan
• Opdrachtgever: UWV

Kennisdeling: slide-toolbox met meer dan 115 slides

• Voor sneller maken van tender-presentaties: volle toolbox met visuals
• Kennisdeling: slides over 'Werken in Bouwteam' verzameld en gestyled
• Bundeling en visuele upgrade van al het bestaande materiaal
• Beschikbaar maken voor medewerkers: via intranet
• Opdrachtgever: tenderafdeling Croonwolter&dros

Nieuw concept mogen presenteren op groot innovatie-congres in VS

• Ontwikkeling Engelse presentatie Voorbij: prefab woningen
• Turn-key: uitwerking vorm en inhoud gehele presentatie
• Oefensessies vooraf: presentatie-coaching
• Opdrachtgever: Voorbij Betonwerk

Basispresentatie: 'Het Verhaal' over VanWonen, te gebruiken door alle medewerkers

• Stylen en uitwerken van highlights van 'Het Bedrijfsverhaal'
• Geen bullets maar aantrekkelijke visuals
• Modulair te gebruiken
• Gebruik: bij alle mogelijke bedrijfsintroducties
• Opdrachtgever: VanWonen, Zwolle

Rendabel gasloos bouwen:
slim antwoord op actuele vraag

• Ontwikkeling promotie-presentatie: rendabel gasloos bouwen
• Turn-key: uitwerking vorm en inhoud gehele presentatie
• Gebruik: bij aanbestedingen, bij gemeenten, bij corporaties
• Opdrachtgever: Smart Energy, powered by Croonwolter&dros

Nieuw beleid Rechtbank R'dam implementeren:
1. presentatie voor management
2. presentatie voor personeel

• Beleidsnota omwerken naar pakkend nieuwe-koers-verhaal
• Speciale versie voor het management
• Daarna ook uitwerking voor medewerkers: what's in it for me?
• In nauwe samenwerking met communicatie-afdeling rechtbank
• Opdrachtgever: Rechtbank Rotterdam

De AWBZ uitgelegd voor leken:
ontwikkeld voor consulenten     
'in het veld'

• Uitleg van ingewikkelde regeling: begrijpbaar voor leken
• Eerder al vergelijkbare presentatie voor zorgprofessionals gemaakt
• Presentatie in workshop gepresenteerd aan consulenten
• Oefensessies: met consulenten ter plekke geoefend
• Gebruik: info-bijeekomsten in buurthuizen en zorginstellingen
• Opdrachtgever: CIZ